Regulamin

Właścicielem sklepu jest:

 

Lano Meble

Cezary Siwik

Tyble 43C

98-420 Sokolniki

NIP EU : PL 619-001-35-51

Regon : 100363308

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


§1 Wstęp 1.

Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego (dalej: Sklep) i zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: Sprzedawcy – należy przez to rozumieć: Lano Meble Cezary Siwik ,Tyble 43C 98-420 Sokolniki, Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.lanomeble.pl za pośrednictwem którego można nabywać towary Sprzedawcy, Towarze – należy przez to rozumieć wszystkie produkty sprzedawane on-line i offline za pośrednictwem Sklepu, Kupującym – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 kodeksu cywilnego.
 3. W celu wykonania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, kontakt między Sprzedawcą, a Kupującym będzie się odbywał za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej www.lanomeble.pl
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres korespondencyjny: Tyble 43C 98-420 Sokolniki, na adres mailowy: biuro@lanomeble.pl, telefonicznie pod nr: 602-453-441,515-903-902, 62-78-45-208 lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie www.lanomeble.pl
 5. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

 § 2 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

 1. Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Polski. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim.
 2. Rejestracja w Sklepie jest niezbędna do dokonywania zakupów towarów on-line za pośrednictwem Sklepu.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 4. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronie Sklepu, są podane w centymetrach, z tolerancja ok+/- 5cm, w zależności od wyboru rodzaju obicia przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
 7. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie.

§ 3 Zasady składania zamówień

 1. Złożenie zamówienia na towary oferowane w Sklepie jest możliwe na trzy różne sposoby: a.) on-line - za pośrednictwem Sklepu pod adresem: www.lanomeble.pl b.) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@lanomeble.pl, c.) telefonicznie pod nr tel. 602-453-441, 515-903-902,62-78-45-208
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu, z podaniem wszystkich wymaganych (oznaczonych symbolem *) danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu, korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Konieczność podania powyższych danych Kupującego dotyczy także zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego, w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia.
 4. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 5. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Kupującego (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowanie w ciągu 3 dni roboczych.
 6. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru i zapłaty za dostarczony mu towar.

§ 4 Czas realizacji zamówień

 1. W trosce o zadowolenie klientów Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualizowana na bieżąco, a towary znajdujące się w ofercie Sklepu były dostępne.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi 21 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy, a w przypadku wybrania jako formy płatności opłaty za pobraniem, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. W przypadku skorzystania przez Kupującego z ratalnych opcji płatności, wskazanych w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu, termin realizacji zamówienia będzie liczony od dnia zawarcia przez Kupującego umowy z bankiem.
 3. W przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie Sprzedawcy, ich termin realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych, w zależności od czasu dostarczenia tych towarów przez dostawców, o czym Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego towarów wymaga więcej czasu niż 30 dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy, za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 4. W przypadku wybrania przez kupującego formy płatności kartą , bądź przelewem czas realizacji zamówień liczony jest od dnia wpłynięcia środków na rachunek bankowy.

§ 5 Dostawa

 1. Towar oferowany za pośrednictwem Sklepu jest dostarczany według stawek podanych przy składaniu zamówienia.
 2. Kurier dostarcza zamówione towary pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
 3. Przesyłka powinna zostać dostarczona Kupującemu następnego dnia roboczego po dniu, w którym została wysłana przez Sprzedawcę.
 4. Jeśli Kupujący wybrał jako formę płatności przelew na konto, towar zastaje wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.
 5. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności z systemu PayU lub PayPal, wysyłka towaru nastąpi po dokonaniu płatności z potwierdzonym statusem operacji prawidłowo wykonanej.
 6. UWAGA! Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania, należy więc zapewnić odpowiednią ilość osób do wniesienia towaru do miejsca przeznaczenia.
 7. Towar dostarczany jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6-23.

§ 6 Formy płatności

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

 1. Karty płatnicze:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 • Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności
 1. Dokonując zakupu towaru w Sklepie, Kupujący ma prawo wyboru formy płatności spośród dostępnych opcji:
 2. a) płatność za pobraniem – opłata uiszczania jest gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
 3. b) przelew na konto – po złożeniu zamówienia z tą metodą płatności, na karcie potwierdzenia pojawi się klawisz "drukuj formularz przelewu". Kupujący może bezpośrednio z tego miejsca wydrukować wypełniony blankiet przelewu lub wypełnić blankiet ręcznie spisując dane do przelewu z ekranu i udać się z nim do dowolnego punktu przyjmującego płatności.
 4. c) płatność poprzez serwis PayU- w tym przypadku Kupujący ma do dyspozycji:
 5. a) szybkie przelewy większości polskich banków (Kupujący ma możliwość wybrania banku, w którym ma swoje konto)
 6. b) BLIK
 7. c) Karty płatnicze
 8. d) Google Pay
 9. e) PayPo kupujesz i płacisz za 30 dni.
 10. f) płatność poprzez konto PayPal – umożliwia dokonywanie płatności on-line
 11. Oprócz form płatności wskazanych powyżej, dzięki współpracy z Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A. oraz Alior Bank S.A. Kupujący mogą skorzystać z ratalnych opcji płatności:
 12. a) System ratalny eRaty - jest to system ratalny banku Santander Consumer Bank S.A. Klient po zapoznaniu się z warunkami umowy, wybiera ilość rat, wysokość wpłaty oraz pozostałe opcje.
 13. b) System ratalny eRaty - jest to system ratalny banku mBanku S.A. Klient po zapoznaniu się z warunkami umowy, wybiera ilość rat, wysokość wpłaty oraz pozostałe opcje.
 14. c) System ratalny eRaty - jest to system ratalny banku mBanku S.A. Klient po zapoznaniu się z warunkami umowy, wybiera ilość rat, wysokość wpłaty oraz pozostałe opcje.
 15. d) System ratalny eRaty - jest to system ratalny banku Alior Bank S.A. Klient po zapoznaniu się z warunkami umowy, wybiera ilość rat, wysokość wpłaty oraz pozostałe opcje.
  Sprzedawca oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Santantander Consumer Bank S.A. oraz mBank jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.\
 16. Dane Sprzedawcy do przelewu to:

  Lano Meble Cezary Siwik Tyble 43C

  98-420 Sokolniki

  PKO BP Bank Polski 63102045640000580200630525.

 § 7 Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 k.c.
 2. Jeżeli towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.
 3. Kupujący może złożyć reklamację:
 4. a) osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: Tyble 43C 98-420 Sokolniki
 5. b) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Tyble 43C, 98-420 Sokolniki
 6. c) mailowo na adres: reklamacje@lanomeble.pl
 7. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), wskazanie reklamowanego towaru i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie.
 8. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty e-mail
 9. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany towaru na nowy lub usunięcia wady towaru, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. W przypadku gdy towar kupiony za pośrednictwem Sklepu ma wadę, Kupujący może skorzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady, zawartych w przepisach art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, jeżeli wada została stwierdzona w okresie dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
 11. W przypadku gdy Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, a towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, towar należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Kupującego.
 12. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką towaru ponosi Kupujący.
 14. Sprzedawca informuje, że Kupujący będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do Miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów o pomoc w załatwieniu reklamacji Kupującego. Podczas odbioru towaru prosimy o sprawdzenie czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Ułatwi to w znaczny sposób późniejsze dochodzenie roszczeń przez Sprzedawcę od firmy kurierskiej.

 § 8 Gwarancja

 1. Wszystkie towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte 24 miesięczną gwarancją jakości Sprzedawcy. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania rzeczy Kupującemu.
 2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne towaru Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy w terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Kupującego. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy.
 3. W przypadku gdy, w ocenie Sprzedawcy, naprawa towaru lub wymiana na nowy jest niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę za towar.
 4. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego wady towaru w ramach gwarancji, Sprzedawca dokona odbioru towaru na swój koszt lub dokona naprawy towaru w miejscu, w którym towar się znajduje. Wyboru sposobu usunięcia wady i miejsca dokonania naprawy dokonuje Sprzedawca.
 5. Zgłoszenia wady fizycznej towaru w ramach gwarancji należy dokonać w terminie 14 dni od wykrycia wady. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy, wskazany na wstępnie niniejszego Regulaminu, albo mailowo na adres biuro@meblelano.pl Zgłoszenie powinno zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy), dowód zakupu towaru u Sprzedawcy, opis zgłaszanych zastrzeżeń i wskazanie, że Kupujący dokonuje zgłoszenia w ramach gwarancji.
 6. Udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji na towar w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.
 8. Gwarancja nie obejmuje:                                                                                                                                                                                         
 • Wady , uszkodzeń mechanicznych , braków ilościowych , które można było zauważyć przy dostawie.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania , montażu , lub przetransportowywania we własnym zakresie.
 • Uszkodzenia powstałe w związku z nieprawidłową konserwacją mebli ( działania wilgoci , temperatury , wyłamane elementy .
 • Uszkodzenia wynikłe z przeróbki lub naprawy mebli wykonane przez Kupującego lub na jego zlecenie. Towary wykonywane pod specjalne zamówienie klienta nie podlegają zwrotom.
 • Zmiany koloru powodowane utlenieniem i nasłonecznieniem sosny, w przypadku mebli białych istnieje możliwość odbarwień powodowanych naturalną strukturą drewna sosnowego (zmiana barwy, sęków i słojów). Drewno jest produktem naturalnym, którego usłojenie, struktura i kolor podlegają wahaniom związanym ze wzrostem, lokalizacją i klimatem. Co więcej odcień barwy powierzchni drewna zmienia się z biegiem czasu w wyniku działania światła i ciepła.
 • Temu naturalnemu procesowi starzenia się podlegają w mniejszym lub większym stopniu wszystkie rodzaje drewna. Drewno nie jest odporne na światło.
 • Działanie światła słonecznego, także rozproszonego światła dziennego wewnątrz pomieszczeń, przyczynia się najbardziej do zmiany koloru. Stopień występującej zmiany odcienia barwy zależy nie tylko od upływającego czasu, lecz także od umiejscowienia mebli.
 • Wad związanych ze złym przechowywaniem tj. zła temperatura, wilgotność, bądź konserwacja nieodpowiednimi specyfikami.
 • Kiedy powodem obniżenia ceny jest wada towaru, o której wiadome było w momencie zakupu nie można zgłaszać reklamacji w stosunku do tej wady, na którą została udzielona obniżka ceny.
 • Różnic w wyglądzie mebli, które mogą wynikać z ustawień komputera.
 • Różnice w kolorach, układzie sęków i słojów nie mogą być reklamowane.
 • Sęki są charakterystyczną cechą tego tworzywa naturalnego i nie są powodem do reklamacji.
 • Naturalne „skazy” oraz sęki występujące w strukturze drewna celowo zachowane w procesie tworzenia mebli podkreślają ich autentyczność i naturalne piękno.
 • Różnicy rozmiarów materaców związanych z właściwościami materiałów z jakich jest on wykonany a sięgająca do 2cm.
 • Elementy niewidoczne takie jak: stelaż, dna szuflad, deska podtrzymująca stelaż itp. nie są malowane tak jak pozostała część łóżka.
 • Wszelkie śruby, a także wkręty proszę wkręcać delikatnie i powoli, w celu uniknięcia pęknięć. NIE WKRĘCAĆ okuć blisko krawędzi!
 • Sinizna drewnianych elementów -  Jest to naturalna zmiana koloru drewna, które zostało ścięte w lesie i z powodu leżakowania przez jakiś czas w postaci kłody zsiniało. Sinizna nie wpływa negatywnie na zdrowie człowieka zarówno podczas użytkowania takiego drewna jak również  w trakcie obróbki. Zabarwienie absolutnie nie wpływa na wytrzymałość elementu.

§  9 Odstąpienie od umowy

 1. Każdemu naszemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Lano Meble Cezary Siwik ,Tyble 43C 98-420 Sokolniki jako sprzedający wydłuża jednak ten termin do 60 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa więc po upływie 60 dni od dnia odbioru zamówionego towaru.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Kupującego (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego towaru, partii lub części.
 3. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub przy użyciu wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy: ? pocztą na adres korespondencyjny: Tyble 63a 98-420 Sokolniki , mailowo na adres:reklamacje@lanomeble.pl
 5. W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7 niniejszego paragrafu.
 6. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".
 9. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru obciążają Kupującego, a wysokość tych kosztów jest uzależniona od gabarytów odsyłanego towaru. Wysokość tych kosztów jest szacowana maksymalnie na kwotę około 500,00 zł.
 10. Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów: 1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 12. Kupujący odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 13. Zwrotowi nie podlega:
  - Produkt, który został zmontowany
  - Produkt prefabrykowany, czyli wykonany pod indywidualne zamówienie klienta (tj m.in. łóżka kontynentalne, materac o niestandardowych wymiarach. Standardowy materac to rozmiar: 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200.)
  - Produkt, który został dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (tj. m. in. materace, które zostały rozpakowane z oryginalnego zabezpieczenia).

 § 10 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Lano Meble Cezary Siwik z siedzibą w Tyblach 43C 98-420 Sokolniki

 
Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:

 • realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
 • podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go
w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.


Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:

 • w przypadku założenia konta w sklepie internetowym - w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień
 • w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień a dane przetwarzane w celach marketingowych - do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

Klientowi przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193),
  Stawki 2.

 

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie sklepu LanoMeble.pl, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez LanoMeble.pl co może
w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Warunki ogólne
 2. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników Sklepu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.lanomeble.pl, zwanego dalej „Sklepem”.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Lano Meble Cezary Siwik z siedzibą w Tyblach 43C,98-420 Sokolniki REGON: 100363308, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 619-001-35-51
 4. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 5. W celu korzystania z Sklepu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Sklepu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 6. Administrator oświadcza, że strony Sklepu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 7. Cel zbierania danych

Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Sklepu, w szczególności zakładania indywidualnych kont Użytkowników i składania przez nich zamówień pośrednictwem tych kont oraz przyjmowania i rozpatrywania ich reklamacji.

W zależności od dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

III. Prawo dostępu

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 3. Dostęp do danych osób trzecich
 4. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 5. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 6. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim takim jak firmy kurierskie, Poczta Polska lub serwisom płatności elektronicznych – w celu należytej realizacji umowy, w szczególności w celu dostawy zamówionego towaru oraz zwrotu należności Klientowi (w przypadku uwzględnionych reklamacji).
 7. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

VIII. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub na adres e-mail: biuro@lanomeble.pl

 1. Zmiany Polityki Prywatności
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 3. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

 
Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@lanomeble.pl


Szczegóły przetwarzania danych znajdują się na stronie sklepu w Polityce prywatności

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Podane przez Kupujących dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami Polityki Prywatności zamieszczonej na stronie www.lanomeble.pl
 2. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z umową sprzedaży towarów zawartych pośrednictwem Sklepu, Kupujący , oprócz skierowania pozwu do sądu powszechnego, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. W tym celu Kupujący może skorzystać z: a) Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dane adresowe sądu znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl), który orzeka w sporach cywilnoprawnych i działa przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Sąd ten rozpatruje spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. b) mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (dane adresowe znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl) – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą, a konsumentem inicjowane jest na wniosek konsumenta lub z urzędu i jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Postępowanie to zmierza do polubownego zakończenia sporu poprzez przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu sprawy i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu.
 3. Kupujący ma również prawo skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez organizacje konsumenckie takie jak: Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentów.org.pl) czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org )
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych po jego wejściu w życie
 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium